BIT Blog

Giao dịch Algo trên BIT: Cài đặt và thiết lập Hummingbot

Giao dịch Algo trên BIT: Cài đặt và thiết lập Hummingbot

Hummingbot là một phần mềm nguồn mở và miễn phí cho phép người dùng tạo các chiến lược giao dịch tự động cho tiền điện tử. Nó tích hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến và cho phép người dùng thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc và chỉ báo được xác định trước. Hummingbot có khả năng tùy biến cao và cung cấp nhiều tính năng bao gồm kiểm tra lại, giao dịch trên giấy tờ và giám sát thời gian thực. Giao diện thân thiện với người dùng của nó giúp người mới bắt đầu dễ dàng tạo và triển khai các bot giao dịch, trong khi người dùng nâng cao có thể tận dụng ngôn ngữ kịch bản mạnh mẽ của nó để tạo các chiến lược giao dịch phức tạp.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng BIT đã hợp tác với Hummingbot về giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Để bắt đầu, chúng tôi đã tạo một hướng dẫn về cách cài đặt và thiết lập Hummingbot. Tham gia cùng hơn 20.000 nhà giao dịch định lượng và nhà tạo lập thị trường trong cộng đồng Hummingbot toàn cầu để tự động hóa các chiến lược giao dịch của bạn và tăng hiệu quả của bạn trên thị trường.

Cài đặt Hummingbot:

Bạn có thể cài đặt Hummingbot (1) qua Docker hoặc (2) từ nguồn.

Docker:

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Hummingbot bằng Docker nếu:

● Bạn muốn cách cài đặt đơn giản, dễ dàng nhất

● Bạn không cần sửa đổi cơ sở mã Hummingbot

● Bạn muốn triển khai Hummingbot cùng với Bảng điều khiển, Mô-đun điều phối và các cấu hình nâng cao khác

Đối với hầu hết người dùng mới, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Hummingbot bằng Docker.

Xem hướng dẫn cài đặt qua Docker để biết thêm thông tin.

Nguồn:

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Hummingbot từ nguồn nếu:

● Bạn muốn tùy chỉnh hoặc mở rộng cơ sở mã Hummingbot

● Bạn muốn xây dựng các thành phần mới như trình kết nối hoặc chiến lược

● Bạn muốn tìm hiểu cách Hummingbot hoạt động ở cấp độ kỹ thuật sâu hơn

Xem cài đặt từ nguồn hoặc các hướng dẫn này cho các môi trường khác nhau:

Thiết lập Hummingbot

Để thiết lập Hummingbot, trước tiên, chúng tôi sẽ cần một khóa API từ BIT. Đăng nhập vào tài khoản BIT của bạn để lấy khóa API, bạn cũng có thể tạo tài khoản phụ trong tài khoản chính của mình để tạo khóa API độc lập.

Nhấp vào đây để tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có tài khoản BIT.

Sau khi khóa API của bạn được tạo, hãy kiểm tra các tùy chọn "Đọc" và "Giao dịch USD-M" để cho phép giao dịch bằng khóa API của bạn thông qua Hummingbot. Nhấp vào [Xác nhận] và sao chép khóa API và Bí mật vì bạn sẽ sớm cần đến chúng.

Bây giờ, quay lại Hummingbot, bạn có thể kết nối với BIT bằng cách chạy: connect bit_com_perpetual*

*Đề xuất ban đầu sử dụng mạng thử nghiệm thông qua kết nối bit_com_perpetual_testnet để thực hành điều chỉnh các tham số của Chiến lược trước khi giao dịch bằng tài khoản thực.

Bây giờ, bạn sẽ được yêu cầu sao chép khóa API BIT và bí mật API của mình.

*Cả BIT và Hummingbot đều không có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Chúc mừng! Bạn đã thiết lập thành công Hummingbot để chạy trên BIT.

Sau khi bạn đã cài đặt và thiết lập thành công Hummingbot, hãy xem Post-Installation khi cài đặt để biết cách quản lý cấu trúc thư mục, khởi chạy/thoát ứng dụng khách, cập nhật ứng dụng, v.v.

Sau đó, hãy xem Quickstart Guide để tạo và chạy bot giao dịch!

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc tài liệu chính thức của Hummingbot về BasicOperations

Disclaimer:

Trước khi sử dụng phần mềm này trên BIT, vui lòng đọc kỹ Hummingbot's documentation và hiểu đầy đủ những hạn chế trong chiến lược giao dịch của riêng bạn. Xin lưu ý rằng BIT không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra khi sử dụng phần mềm này.

Sign Up Now