BIT Blog

Mời bạn bè và kiếm tiền điện tử cùng với giới thiệu bạn bè của BIT 2.0

Mời bạn bè và kiếm tiền điện tử cùng với giới thiệu bạn bè của BIT 2.0

BIT vừa giới thiệu một phiên bản mới và nâng cao của chương trình giới thiệu bạn bè, chương trình này thưởng cho người dùng khi mời bạn bè và gia đình tham gia nền tảng. Chương trình giới thiệu bạn bè BIT 2.0 (FRP2) có một số lợi ích cho tất cả những người tham gia. Chỉ cần khuyến khích bạn bè của bạn tham gia nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ đủ điều kiện để được giảm giá cho các giao dịch của họ.

Một trong những lợi thế đáng kể nhất của chương trình sửa đổi là khả năng nhận được các ưu đãi dưới dạng tiền điện tử. Trong trường hợp một người bạn mà bạn giới thiệu tham gia nền tảng BIT và đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như giao dịch hoặc mua tiền điện tử, bạn sẽ nhận được ưu đãi ngay lập tức.

Nếu bạn có nhiều bạn bè và người thân quan tâm đến BIT, những ưu đãi này và cơ hội để điều chỉnh các khoản giảm giá khuyến khích lên tới 40% có thể tăng lên nhanh chóng.

Chia sẻ tình yêu của bạn dành cho BIT với cộng đồng xã hội của bạn có thể trở thành một hoạt động kiếm tiền hấp dẫn nếu bạn đăng ký chương trình này. Thu nhập chiết khấu của bạn sẽ tăng lên khi bạn giới thiệu thêm bạn bè.

Hãy bắt đầu ngay lập tức bằng cách khuyến khích bạn bè của bạn tham gia BIT để bạn có thể bắt đầu nhận các khoản giảm giá của mình.

Làm thế nào để mời bạn bè của bạn?

1. Chia sẻ liên kết/áp phích/mã giới thiệu duy nhất của bạn với những người khác để tham gia BIT.

2. Bạn bè của bạn tham gia BIT và giao dịch.

3. Dựa trên tỷ lệ chiết khấu giao dịch và chiết khấu của bạn, bạn sẽ nhận được chiết khấu đối với các giao dịch của họ.

4. Theo dõi thu nhập giới thiệu trên bảng điều khiển tài khoản của bạn.

Các quy tắc là gì?

Để biết thêm thông tin về Chương trình giới thiệu bạn bè 2.0 của BIT, vui lòng xem chi tiết đầy đủ tại đây.

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn BIT. Chúng tôi rất vui khi thấy chương trình giới thiệu này phát triển mạnh mẽ khi chúng tôi tiếp tục phục vụ bạn.

Sign Up Now