BIT Blog

Chiến lược tạo thị trường: Hướng dẫn về sự phát triển của thị trường tài chính

Chiến lược tạo thị trường: Hướng dẫn về sự phát triển của thị trường tài chính
Mang đến cho bạn bởi DWF Labs, nhà sản xuất thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu và công ty đầu tư web3 nhiều giai đoạn.

Tạo lập thị trường và kinh doanh chênh lệch giá đã có từ thời cổ đại. Một ví dụ ban đầu là tập quán của người La Mã trong việc tận dụng sự khác biệt về giá ngũ cốc giữa thành phố này và thành phố khác. Theo định nghĩa hiện đại của nó, tạo lập thị trường đã là một phần không thể thiếu của thị trường tài chính trong nhiều thế kỷ. Trên thực tế, khái niệm này có thể bắt nguồn từ thế kỷ 16, khi các thương nhân ở Amsterdam tận dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường khác nhau và kiếm lợi nhuận bằng cách mua thấp ở một thị trường và bán cao ở một thị trường khác. Trong những năm qua, các chiến lược tạo thị trường đã phát triển khi thị trường tài chính phát triển và thay đổi. Ngày nay, các chiến lược tạo thị trường được các ngân hàng, quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính khác sử dụng để cung cấp thanh khoản cho thị trường, tạo ra lợi nhuận và quản lý rủi ro trong các thị trường tài chính phức tạp.

Trên thực tế, một trong những lợi ích chính của việc tạo lập thị trường là khả năng cung cấp tính thanh khoản cho thị trường tài chính và tiền điện tử. Bằng cách mua và bán tài sản trên thị trường hoặc trên sàn giao dịch, các nhà tạo lập thị trường có thể đảm bảo rằng luôn có người mua và người bán đối với một tài sản hoặc tiền điện tử cụ thể, bất kể điều kiện thị trường. Sự ổn định này rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường tài chính, vì nó cho phép các nhà đầu tư mua và bán tài sản một cách dễ dàng, biết rằng luôn có sẵn một đối tác để giao dịch.

Các nhà tạo lập thị trường kiếm được lợi nhuận bằng cách mua thấp và bán cao, giống như các thương gia ở Amsterdam đã làm từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, các chiến lược tạo lập thị trường hiện đại phức tạp hơn nhiều và sử dụng các thuật toán tiên tiến cũng như phần mềm giao dịch phức tạp để xác định các giao dịch có lợi nhuận trong thời gian thực. Các nhà tạo lập thị trường cũng có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách tính phí chênh lệch hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán trên mỗi giao dịch. Mức chênh lệch này thể hiện lợi nhuận của nhà tạo lập thị trường và là cách họ kiếm tiền ngay cả khi thị trường không di chuyển.

Các chiến lược tạo thị trường đã thay đổi đáng kể trong những năm qua khi công nghệ phát triển và thị trường tài chính trở nên trưởng thành hơn. Trước đây, tạo lập thị trường là một quá trình tương đối đơn giản, với các nhà tạo lập thị trường dựa vào bản năng và kinh nghiệm của họ để xác định các giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, với sự ra đời của máy tính và internet, việc tạo lập thị trường hầu như đã trở nên tự động hóa, với việc các nhà tạo lập thị trường sử dụng các thuật toán và phần mềm phức tạp để đưa ra quyết định trong thời gian thực.

Có lẽ thay đổi lớn nhất trong việc tạo lập thị trường là việc sử dụng các thuật toán giao dịch cao tần. Các thuật toán giao dịch tần suất cao cho phép các nhà tạo lập thị trường tận dụng sự khác biệt về giá tính bằng mili giây, giúp tạo ra lợi nhuận ngay cả với những biến động nhỏ trên thị trường. Các thuật toán này sử dụng các máy tính mạnh mẽ và khả năng kết nối có độ trễ thấp để thực hiện các giao dịch với tốc độ cực nhanh, tận dụng sự chênh lệch về giá trước khi những người tham gia thị trường khác có cơ hội phản ứng.

Trong giao dịch, có hai loại lệnh chính: lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường được các nhà đầu cơ, thương nhân và nhà đầu tư sử dụng để giao dịch cổ phiếu ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có tại thời điểm đó. Các nhà tạo lập thị trường thường chỉ sử dụng các lệnh giới hạn, trong đó chỉ định mức giá chính xác mà họ sẵn sàng thực hiện và một sàn giao dịch khớp các lệnh giới hạn với các lệnh thị trường. Thông thường các lệnh giới hạn không ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử.

Có ba chiến lược chính được các nhà tạo lập thị trường sử dụng: tạo thị trường trung lập đồng bằng, giao dịch cao tần và giao dịch lưới. Trong hoạt động tạo lập thị trường trung lập vùng đồng bằng, các nhà tạo lập thị trường tìm cách kiếm được một khoản chênh lệch nhỏ (chênh lệch) giữa giá mà họ mua và bán cổ phiếu, chống lại rủi ro bằng cách chuyển nó sang một nơi khác. Giao dịch cao tần liên quan đến việc liên tục thực hiện các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường và kiếm được một số tiền nhỏ trong hầu hết thời gian, đôi khi thua lỗ khi mọi thứ đi ngược lại với nó. Giao dịch theo lưới liên quan đến việc đặt các lệnh giới hạn xuyên suốt cuốn sách, với quy mô ngày càng tăng, xung quanh mức trung bình động của giá, kiếm chênh lệch giữa mua và bán.

Trong số những thách thức của việc tạo lập thị trường, một trong những thách thức quan trọng nhất là quản lý rủi ro, vì các nhà tạo lập thị trường phải đối mặt với sự biến động về giá và khả năng thua lỗ nếu giao dịch của họ không được thực hiện chính xác. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà tạo lập thị trường có thể sử dụng nhiều kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ, đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa các vị thế của họ.

Một cân nhắc quan trọng khác đối với các nhà tạo lập thị trường là tác động của chi phí giao dịch, chẳng hạn như phí trao đổi, phí môi giới và các khoản phí khác có thể ăn vào lợi nhuận của họ. Để giảm thiểu những chi phí này, các nhà tạo lập thị trường có thể chọn giao dịch trên thị trường có mức phí thấp, sử dụng nền tảng khớp lệnh chi phí thấp hoặc thương lượng mức phí thấp hơn với nhà môi giới của họ.

Một xu hướng đang phát triển trong việc tạo lập thị trường là việc sử dụng các thuật toán máy học. Các thuật toán máy học sử dụng dữ liệu và thông tin lịch sử thị trường để đưa ra dự đoán về các biến động của thị trường trong tương lai. Điều này cho phép các nhà tạo lập thị trường đưa ra quyết định sáng suốt và xác định các giao dịch có lợi nhuận chính xác hơn. Việc sử dụng các thuật toán máy học cũng giúp tự động hóa nhiều khía cạnh của quá trình tạo lập thị trường, giải phóng các nhà tạo lập thị trường để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh khác của họ.

Trong thị trường tiền điện tử, các chiến lược tạo lập thị trường có thể được nhóm thành một số loại, bao gồm Tạo lập thị trường chủ động, Arbitrage thống kê, Giao dịch tần suất cao (HFT), Sổ lệnh thuật toán và Tạo lập thị trường thụ động.

Hoạt động tạo thị trường

Tạo lập thị trường tích cực là một chiến lược trong đó các nhà tạo lập thị trường trong thị trường tiền điện tử chủ động đặt cả giá thầu và yêu cầu nhằm cố gắng kiếm lợi từ chênh lệch giá mua-giá bán. Các nhà tạo lập thị trường liên tục theo dõi các điều kiện thị trường và điều chỉnh báo giá của họ cho phù hợp. Mục tiêu của việc tạo lập thị trường tích cực là cung cấp tính thanh khoản cho thị trường và tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch giá mua-giá bán.

Rủi ro liên quan đến Tạo lập thị trường tích cực trong thị trường tiền điện tử bao gồm biến động thị trường, thay đổi điều kiện thị trường và rủi ro trượt giá.

Kinh doanh chênh lệch giá thống kê

Chênh lệch thống kê là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc xác định và khai thác sự chênh lệch thống kê về giá của các công cụ tài chính tương tự trên thị trường tiền điện tử. Các nhà tạo lập thị trường sử dụng chiến lược này sử dụng các mô hình toán học và thuật toán để xác định chênh lệch giá và giao dịch dựa trên độ lệch.

Các rủi ro phổ biến nhất liên quan đến chênh lệch giá thống kê trong thị trường tiền điện tử bao gồm biến động thị trường, chi phí tính toán cao và rủi ro tín hiệu sai.

Giao dịch cao tần (HFT)

Giao dịch tần suất cao (HFT) là một chiến lược tạo lập thị trường trong thị trường tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng máy tính và thuật toán tốc độ cao để giao dịch trên các biến động giá nhỏ. Các nhà tạo lập thị trường sử dụng chiến lược này, đặt và thực hiện giao dịch trong mili giây, tận dụng chênh lệch giá tạm thời trong các công cụ tài chính.

Rủi ro liên quan đến HFT trong thị trường tiền điện tử bao gồm biến động thị trường, lỗi công nghệ và thay đổi quy định.

Sách đặt hàng thuật toán

Sổ lệnh thuật toán là một chiến lược tạo lập thị trường trong các thị trường tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng các thuật toán để thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc được xác định trước. Các nhà tạo lập thị trường sử dụng chiến lược này để đặt hàng và thực hiện giao dịch dựa trên các mô hình và thuật toán toán học, tận dụng sự chênh lệch giá và sự thiếu hiệu quả của thị trường.

Rủi ro liên quan đến Sổ lệnh thuật toán trong thị trường tiền điện tử bao gồm biến động thị trường, lỗi công nghệ và rủi ro thuật toán không chính xác.

Tạo thị trường thụ động

Tạo thị trường thụ động là một chiến lược tạo thị trường trong thị trường tiền điện tử, trong đó các nhà tạo lập thị trường đặt mức chênh lệch cố định cho một công cụ tài chính cụ thể và luôn sẵn sàng giao dịch ở mức chênh lệch đó. Cách tiếp cận này được sử dụng bởi nhiều nhà tạo lập thị trường hoạt động trong các thị trường được quản lý chặt chẽ, vì nó làm giảm nguy cơ thao túng thị trường và đảm bảo một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch. Không giống như Tạo lập thị trường chủ động, các nhà tạo lập thị trường thụ động không chủ động điều chỉnh báo giá của họ; thay vào đó, họ dựa vào các thuật toán được xác định trước để thực hiện giao dịch.

Ngoài ra còn có các chiến lược tạo thị trường tích cực hơn liên quan đến việc đảm nhận các vị trí trên thị trường để tác động đến giá mua và giá bán. Ví dụ: một nhà tạo lập thị trường có thể mua một lượng lớn tiền điện tử cụ thể để đẩy giá của nó lên và sau đó bán nó với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Cách tiếp cận này được gọi là tạo thị trường theo đà và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường và khả năng phân tích nhanh một lượng lớn dữ liệu thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt.

Các chiến lược tạo thị trường đã phát triển đáng kể qua nhiều thế kỷ và có thể sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Việc sử dụng các thuật toán giao dịch tần số cao và học máy đã làm cho việc tạo lập thị trường trở nên phức tạp hơn nhiều, cho phép các nhà tạo lập thị trường tạo ra lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Tạo lập thị trường vẫn là một phần quan trọng của tất cả các thị trường tài chính - bao gồm cả tiền điện tử - cung cấp tính thanh khoản và sự ổn định cho các thị trường này và có khả năng tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh tài chính trong nhiều năm tới.

Sign Up Now