BIT Blog

Quyền chọn 'Short Put' trong giao dịch Options tiền điện tử là gì?

Quyền chọn 'Short Put' trong giao dịch Options tiền điện tử là gì?

Để tận dụng tối đa bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào, nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chiến lược dựa trên lựa chọn nhóm giao dịch tiền điện tử của họ. Ví dụ: trong giao dịch quyền chọn tiền điện tử, bốn phương pháp chính để lựa chọn bao gồm quyền chọn mua dài hạn, quyền chọn mua dài hạn, quyền chọn bán ngắn hạn và quyền chọn bán ngắn hạn.

Bài viết này sẽ thảo luận về mọi thứ bạn cần biết về chiến lược bán khống trong giao dịch quyền chọn tiền điện tử. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy tóm tắt lại định nghĩa về quyền chọn tiền điện tử.

Giao dịch Options là gì?

Hợp đồng tùy chọn cấp cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản tiền điện tử ở một mức giá nhất định vào một ngày cụ thể. Hãy coi quyền chọn tiền điện tử là một công cụ để suy đoán về biến động giá tiềm năng của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các loại khác. Hai kỹ thuật đầu cơ cho quyền chọn tiền điện tử là quyền chọn mua và quyền chọn bán, và trọng tâm của bài viết này là chiến lược bán khống.

Quyền chọn bán khống — Xác định

Chiến lược quyền chọn bán khống là khi một nhà giao dịch mở giao dịch bằng cách bán quyền chọn 'đặt', kỳ vọng giá của tài sản tiền điện tử sẽ tăng lên. Về mặt kỹ thuật, đó là một chiến lược tăng giá một chặng với lợi nhuận hạn chế và tiềm năng rủi ro chưa được khai thác.

“Tăng giá” ngụ ý chuyển động đi lên của đồng xu, điều này làm cho quyền chọn mua ngắn hạn tương tự như quyền chọn mua dài hạn, vì cả hai đều là chiến lược tăng giá. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nghĩa là một nhà giao dịch đang chấp nhận rủi ro đáng kể vì không có biện pháp giảm thiểu rủi ro khi đồng xu đi ngược lại vị thế của họ.

Khi một nhà đầu tư viết một quyền chọn bán, họ có nghĩa vụ phải mua cổ phần của tài sản tiền điện tử nếu người mua hợp đồng thực hiện quyền của họ.

Bố cục đặt ngắn

Hãy nhớ lại rằng trước đó chúng tôi đã nói rằng giao dịch bán khống có lợi nhuận hạn chế, điều này là do bất cứ khi nào bạn bán giao dịch bán khống, bạn đều hy vọng giá của tiền điện tử sẽ tăng lên trên một số tiền nhất định trong một khung thời gian nhất định. Số tiền này là giá thực hiện hoặc, giả sử, giá nhập cảnh.

Lợi nhuận của bạn trong giao dịch là phí bảo hiểm bạn sẽ nhận được từ người mua. Và thông thường, phí sẽ cao hơn khi giá thực hiện gần với giá của tài sản.

Ví dụ: giả sử bạn đã bán quyền chọn Bitcoin với giá thực hiện là 25.000 đô la, mặc dù BTC giao dịch ở mức 26.000 đô la và bạn tính phí người mua là 1387 đô la. Hợp đồng này ngụ ý rằng bạn đã cam kết mua 1 BTC với giá 25 nghìn đô la từ người mua tùy chọn khi hết hạn nếu tất cả các điều khoản được đáp ứng.

Tính lãi lỗ

TH1

Giả sử bạn đã tính phí bảo hiểm là 1387 đô la cho một hợp đồng có giá thực hiện là 25.000 đô la.

Lợi nhuận của bạn trên giao dịch này tối đa là $1.387, phí bảo hiểm của bạn.

Nếu BTC đánh giá cao tới 100.000 đô la, thì bạn không kiếm được gì nhiều hơn 1387 đô la.

TH2

Tuy nhiên, nếu BTC giảm xuống còn 24.000 đô la, khoản phí bảo hiểm 1.387 đô la mà bạn nhận được sẽ bù đắp cho khoản lỗ của bạn vì điểm hòa vốn của bạn là 23.613 đô la. Do đó, tổn thất thực tế của bạn bắt đầu từ thời điểm đó.

Và khi BTC giảm mạnh xuống còn 20.000 đô la, trước khi hợp đồng của bạn hết hạn, khoản lỗ của bạn sẽ là 25000 - 20000 = 5000 - 1387 = 3.613 đô la. Bạn sẽ phải chịu nhiều khoản lỗ đáng kể hơn tùy thuộc vào lượng BTC giảm.

Biểu đồ thanh toán đặt hàng ngắn

Biểu đồ hoàn trả cho giao dịch bán khống là một biểu đồ đơn giản biểu thị lợi nhuận tối đa và khả năng thua lỗ không giới hạn.

Tác động của thời gian phân rã đối với quyền chọn bán ngắn hạn

Thời gian còn lại cho đến khi hợp đồng hết hạn ảnh hưởng đến giá phí bảo hiểm. Với nhiều thời gian hơn cho đến khi hết hạn, các hợp đồng quyền chọn sẽ có giá cao hơn vì có nhiều thời gian hơn để tài sản cơ bản trải qua biến động giá đáng kể, khiến người bán gặp rủi ro cao hơn. Ngược lại, giá quyền chọn giảm khi thời gian giảm, ngụ ý rằng thời gian giảm dần có tác dụng chống lại người mua quyền chọn.

Phòng ngừa rủi ro khi đặt lệnh ngắn

Bảo hiểm rủi ro đơn giản có nghĩa là bù đắp tổn thất. Bạn phòng hộ bằng cách tham gia một giao dịch khác đối diện với vị thế thua lỗ của bạn với cùng mức giá thực hiện và ngày hết hạn. Nếu giá cổ phiếu tiền điện tử cơ bản giảm xuống dưới giá thực hiện, thì lợi nhuận của bạn sẽ bù đắp cho khoản lỗ khi bán khống.

Để phòng ngừa một quyền chọn bán khống, bạn có thể bán một 'quyền chọn mua' với cùng mức giá thực hiện và ngày hết hạn, tạo ra một quyền chọn bán khống. Mặc dù phong cách này sẽ mở rộng mức giá hòa vốn với một khoản phí bảo hiểm bổ sung nhận được, rủi ro vẫn chưa được xác định và có khả năng đáng kể.

Từ chối trách nhiệm

Bài viết này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Thực hiện một quyết định đầu tư hoặc tài chính là một sự lựa chọn. Làm nghiên cứu của bạn!

Giao dịch quyền chọn tiền điện tử trên BIT

Bây giờ bạn đã tìm hiểu về giao dịch quyền chọn tiền điện tử bán khống, bạn nên áp dụng nó vào thực tế bằng cách giao dịch trên BIT.

Giới thiệu về BIT

BIT là một sàn giao dịch tiền điện tử đầy đủ tính năng được thiết kế cho các chuyên gia sử dụng. Nó cung cấp các dịch vụ như thực hiện các chiến lược giao dịch, khám phá giá, cung cấp thanh khoản. BIT luôn làm việc để khuyến khích tạo ra các sản phẩm tài chính mới, cải thiện các công cụ giao dịch có sẵn cho người dùng và cung cấp nhiều loại mã thông báo. Tự tin giao dịch khi biết rằng nền tảng này được xây dựng với các biện pháp quản lý rủi ro và bảo mật cấp tổ chức. Đăng ký BIT và bật tương lai của bạn.

Đăng ký trên BIT và mở ra tương lai của bạn.

Sign Up Now